Hjortø, Knud Uddrag fra Syner (Danske Klassikere)

Skulde der så være noen grænse for mig? Skulde der være noet som helst til at holde mig tilbage? Skulde der findes endog blot det sandskorn, det støvgran, der turde lægge sig på mine vinger og tynge mig ned under påskud af, at det hører med til den livets ballast, som et menneske efter sigende ikke tør kaste bort, uden at han tar skade på sin sjæl!