Hjortø, Knud Uddrag fra Syner (Danske Klassikere)

Her skal du kende anden elskov, ven! ti du er kommet dertil, at du vil forandring. I fald du brugte attisk salt, det vilde friske op, og hvis du tog lidt engelsk salt, det vilde rense ud det overflødige, men du vil ikke renses, blot stoppes endnu mer; det er så menneskenes skik.