Heiberg, Johanne Luise Indledning, Varianter og Oplysninger, Registre

TEKSTRETTELSER

I. BIND

30,11-12. Trappen og Gangen: Trappegangen. - 39,25. maa: maa. - 41,7. hele: høie. - 42,16. "Hans og Trine, en Scene i Rosenborghave": "Hans og Trine", en Scene i Rosenborghave. - 42.34. Den 12te Februar: Den 8. Februar. - 43,2. ansat som Lector: ansat. - 64,24. dog! - - Ak: dog!... Ak. - 72,28. 1855: 1856. - 86,39. Rind: Ring. - 98,17-18. været... sige saa: været saa. - 119,17. Vorde: vorder. - 123,14. Rollen: Balletten. - 131,3-4 paa Døren... aabnedes Døren: paa Døren. - 139,22. Qvad: Kvad... 1830". - 154,5. VINTEREN... HIRSCHHOLM: SOMMEROPHOLD I HIRSCHHOLM 1832. - 161,19. udholde i denne Hede: udholde. - 167,15. Udførelsen: Opførelsen. - 168,29. anonyme Gaver: Gaver. - 174,14-15. Geheimeraad... 20 Aar: Geheime-Etatsraad... 21 Aar. - 174,18. 24 Aar: 23 Aar. - 183,1. vranten, hæslig: vranten. - 187,14. Strømper!" svarede de: Strømper?" spurgte de. - 207,35-36. Skjelmeri... sin Mimik: en Mimik. - 215,5-6. d. 25. Januar 1837. Deres: Deres. - 220,12. ei herefter: ikke. - 242,36. hyppigere: hyppige. - 249,24-25. vist ikke: ikke. - 249,29. besvare: bevare. - 249,34. Correspondancer: Correspondancen. - 254,4. der en Mumlen og en: den før omtalte Mumlen og. - 260,38-261,1. Mandfolk, klædt... i korte Skjørter: Mandfolk i korte Skjørter. - 263,20. Duidu... du": la... la. - 264,30. havde hængt: har hængt. - 265,27. "Kjærlighedsdrømme", "De Uafhængige": "De Uafhængige". - 270,32. 1883: 1884. - 272,38. sin Trods. - - - Jeg: sin Trods... Jeg. - 273,16. hun: han. - 276,20-21. Han havde... Nu fandt: Nu fandt.

II. BIND

12,27. 1842: 1844. - 13,8. ind til: ud til. - 13,16. prædiket: skrevet. - 13,29. dels skriftligt, dels: enten skriftlig eller. - 13,38. varmet: gavnet. - 14,1-2. mange Samtaler: mangen Samtale. - 14,33-34. stiger vor Fordring: stige vore Fordringer. - 14,36. have vi: faae vi. - 16,21. ud paa: ind paa. - 16,26. underlige: naturlige. - 16,29. Heiberg ingen: vi ingen. - 17,14. nøiere: mere. - 17,20. deilige: kjølige. - 17,32. Overvindelse: Anstrengelse. - 18,22. udpræget comisk: comisk. - 19,9-10. fjernest... kulminerede: fjernest. - 19,22. kæmpede noget: kæmpede meget.

60

- 20,14. hurtige Blik: herlige Blik. - 20,35. den Femtendes: den 14des. - 24,11. synes eller ikke synes: siger eller ikke siger. - 24,15. Disput: Dyst. - 24,22. Vens: Elskers. - 24,37. Naturen, Gud: Naturens Gud. - 25,12-14. tillige... Og: tillige Og. - 25,28. Roes: Dom. - 26,2. varme Udbrud: Udbrud. - 27,8. Natur: Væsen. - 27,22. bevæge sig igjennem: igjennem bevæge sig i. - 27,25. blander: blandede. - 27,34. sædvanligt: bestandigt. - 28,1. Elskerroller: Elskerrollerne. - 28,2. af Inderlighed: og Inderlighed. - 28,16. betydeligt havde: havde. - 29,4. faderlige: fortrinlige. - 29,13. Irettesættelser: Irettesættelse. - 29,14. mine: min. - 29,22. ikke være: aldrig være. - 29,31. aandelig: aandig. - 29,34. brugte: bragte. - 29,35. helt: fuldt. - 30,19. naturligvis: undertiden. - 31,38. dette Ideal: dette Maal. - 32,9. Fjas: Spas. - 34,21. reiste sig uroligt: viste sig urolig. - 34,24. ved: med. - 35,6. Naar vi da: Men da vi. - 37,28. at kradse: Kradsen. - 39,7. Forestillingen: Forestillingsdagen. - 39,18. Et eller Andet: En eller Anden. - 40,24. strømmede: styrtede. - 40,31. Glemsel: Skaal. - 41,14. Enhed: Renhed. - 42,1-2. Primadonnachicaner: Primadonnanykker. - 42,4. Theatrets Mysterier: Theatermysterier. - 42,7. rent: strengt. - 42, 15. indført dem: indført den. - 44,15. skinnende hvide: skinnende. - 47,16. han og Fru Suhr: ogsaa Fru Suhr. - 47,17. deres: sine. - 54,7. "Uh!": "Uf!". - 54,19. Kornblomster, Klinte: Kornblomster. - 55,1-2. Frihed: Fryd: - 55,20. et Gode: en Glæde. - 61,31. hele: selv. - 62,4. velsignede: velgjørende. - 62,28. misligt: modigt. - 65,7. saadant: saadant. - 65,13. vel: ret. - 76,28. fint dannet: fint, dannet. - 79,5. 24. Januar 1845. Din: Din. - 83,26. ubehageligt: ubetydeligt. - 83,35. hvad: hvad. - 85,9. ideal: ideel. - 87,26. Jomfru L.: Jomfru B. - 94,40. hvori: hvor. - 95,38. nye: unge. - 98, 19. Og Konger: saa Konger. - 101,24. Tryghed: Taushed. - 101,35. lidenskabelige: lykkelige. - 102,31-32. Maskerademuser: Maskerademasker. - 103,25. Wenn: Naar. - 103,38. bløde, brune: blødbrune. - 105,32. fortsattes: fortaltes. - 110,25. fjerne: hvide. - 112,12. et elskende: de elskende. - 112,39. Fordringen: Fordringer. - 114,31-32. Skuespillerne: Skuespilleren. - 117,16. denne: deres. - 118,19. Kvæsthusgaden: Kvæsthusbroen. - 119,30. Justitsraad Lunding, Cabinetssecretair: Kammerherre Lunding, Hofmarchal. - 123,34. Dampskibene: Dampskibet. - 125,12. saa megen: formegen. - 126,11. poetiske: ganske. - 127,21. ældre Skuespillerinde: Skuespillerinde. - 128,26-28. en saadan... den Grad: en saadan Grad. - 136,9. kan - - - virke: kan virke. - 136,21-23. Fuglen flyver... Haabets: Haabets. - 136,23-24. Gjenvordigheders: Gjenvordighedens. - 136,26. Routine: Routinen. - 136,39-40. være angest... er angest: være angest. - 137,18-19. Debutanter: Dilettanter. - 139,14. stiller: kræver. - 140,15. Fest: Akt. - 143,2. Gjennemreiser: Gjennemreise. - 143,9. Maager: Maagen. - 145,7. lille lavt Værelse: lille Værelse. - 146,30. tidlige: deilige. - 147,9. de slet ikke: den slet ikke. - 148,40. selv her: selv. - 149,9-10. Fader for; jeg spinder: Fatter for; jeg kjender. - 149,40. i Faas 61 Magt: i hans Magt. - 150,40. en ussel Hyttes: men især Hyttens. - 151,1. de Mennesker: disse Mennesker. - 151, 4. naar: da. - 151,8 brede Aaer... med Skovene: brede Alleer. - 152,25. Ben: Lem. - 153, 2. skaffe mig: skaffe. - 153,10. Herregaarden: Hovedgaarden. - 153,11. gamle Skrog: stakkels Skrog. - 153,33. hvor er... jeg glad: hvor er jeg dog glad. - 154,3. er det sandt, er det sandt: er det sandt. - 157,29. Tjener: Tjenere. - 157,31. havde jo: havde. - 158,6. jo ligemeget: ligemeget. - 158,6. Aa ja: Aa jo. - 158,7. meget: lidt. - 159,14. vente: raabe. - 159,32. Stykke inde: Stykke. - 159,35. bringe: bruge. - 160,9. Fiskeparker: Fiske. - 160,11. paa Skyerne, paa Skibene: paa Skibene. - 160,19. tidligt: meget tidligt. - 161,26. saae ned: saae ud. - 162,18. har udpyntet: her udpynter. - 162,38. Skjæbner: Skjæbne. - 163,37. Hytten ved Søen: Hytten. - 165,1. Dag: Morgen. - 165,2. som hjemme: saa hjemme. - 166,21. modtage: indtage. - 166,24. lige udenfor: udenfor. - 167,13. her ned: ind. - 167,16. Her ned, her ned: herind, herind. - 167,29. hente: kjøbe. - 168,2. livligere: livligere og livligere. - 168,39. Mere: Noget. - 169,34. brød op. Talende: brød op, talende. - 169,34. hinanden, under: hinanden; under. - 170,20. Sti: Vei. - 170,22-23. Miskjendelsens: Miskjendelsers. - 170,29. Sted: Nat. - 171,25. lovet mig: lovet. - 171,34. sagde... hun: begyndte. - 171,36. Deres Vindue: Vinduerne. - 172,23. Vinterstue: Værelser. - 174,8-10: Helhed... Jeg: Helhed. Jeg. - 174,11. denne: dette Digterværk. - 174,25. Hjertes Suk: Suk. - 174,27. i Tanken: til Tanken. - 174,27-29. Tungsind - - - Og: Tungsind og. - 175,30. hendes kunstneriske Sjæl: sig. - 179,18. Memoreringen: Nuanceringen. - 180,25-26. brusende: berusende. - 180,38. Virkningerne: Virkningen. - 181,30. Caffehuse: Caféer. - 184,37. uendeligt: overordentligt. - 186,15. stille, hvilende: stille smilende. - 190,4. nogen: megen. - 190,11-12. kaldet dem... de ere: kaldet dem. - 192,13. knap: knapt. - 194,32. iførte: i sort. - 197,14. Hr. - - -: Hr..... - 216,32. oftere: ofte. - 225,30. sad jeg: sad jeg atter. - 234,14. hjertelige, men rolige: hjertelige. - 236,29. som udmærket: udmærket. - 238,19. flere: flere nye. - 250,7. "Skærsommernatsdrøm": "Sommernatsdrøm". - 254,2. Shakespearesk: Shakespeares. - 254,6. Rollen nydeligt: Rollen. - 268,38. Tirsdagen: Torsdagen. - 268,39. altsaa: altsaa omtrent. - 268,40. Ildebefindende om Aftenen: Ildebefindende. - 270,14. Første", i denne: Første" i denne. - 289,5. Maritanas: Maritonas. - 292,29-30. Studier og Værker: Studier. - 297,27-28. Theatret. Saaledes: Theatret... Saaledes. - 300,20-21. om hvis... høit Begreb: der kjendte hans Svaghed. - 300, 22. især tiltroede sig Selvstændighed: tiltroede sig selv Kraft. - 300,24-25. kort og but med en: med en kort og brat. - 300,28. ham": ham. - 300,29. ham: ham". - 301,17. Latter: Skoggerlatter. - 303,2. 1845: 1846. - 304,4. indrettet: udrettet. - 305,17. min hele: hele min. - 307,40-308,1. over sit Savn i Hjemmet, over sin: over sin. - 311,11. sig: sig ned. - 318,39. Side 214-18: Side... 105 ff.]. - 326,37. imod Doubleringen: imod... tildelt. - 326,38. men vilde: men 62 ... vilde. - 327,30. den: Dem. - 333,35. Ansøgning til Kongen: Ansøgning. - 333,38. bort": bort. - 333,40. "At en: At en. - 334,1. var: er. - 335,21. visseligen ikke: ikke. - 335,21-22. Utilfredshed - - -: Utilfredshed. - 335,24. er bleven... til Deel: den, der... tildelt. - 335,31. det, især: dette.

III. BIND

20,4. - Jeg:... Jeg. - 23,30. den 8de: d. 6te. - 24,2. dennes... Duelighed: Hr. Christensen.- 34,30. mit: mit. -42,14. finder: føler. -56,21. hun: hun. - 57,28-33. Fløielshandsker... Opførsel: Fløielshandsker... Opførsel. - 57,35. Anstændighedsfølelse - - -. Og hvad: Velanstændighed". - "Og hvad. - 70,21. die Täuschung einer höhern: der Täuschung eine höhere. - 70,26. 1853: 1855. - 71,9. Love. - - - Enhver: Love. - Enhver. - 71,22. Pavaret: Povarel. - 74,6. som Skuespiller, som Elevinstructeur: som Elevinstructeur. - 74,9. af Træthed: "af Træthed". - 74,10. ikke "Mod": "ikke Mod". - 80,13. hænger: hænger. Efter at... Frederiksborg. - 85,21. vor Dagligstue: min Dagligstue. - 90,3. 17de: Ilte. - 91,21-22. og mig saa fremmed: og fremmed. - 97,35. Sager er: Ting ere. - 100,26. Din Haand: dine Hænder. - 102,4. Planen: dette. - 103,24. 571-72: 571. - 103, 33. den blotte: en. - 118,17. læse høit: læse. - 120,8. Octoberdag. - - -: Octoberdag. - 130,34. - - - Endnu:... Endnu. - 134,27-30. Justitsraad Buntzen... Stiftsprovst Paulli: Etatsraad Krieger... Professor Hertz. - 138,2. tause Sørgende: Tause. - 143,24. Smaragdgrønne: smaragdklare. - 156,1. ottende: attende. - 157,7. lød en... Følesløshed: flød en... Strøm. - 163,37. plukkede... Skjønhed: plukkede. - 169,19-22. Cassio... omskabe: Cassius... omskabe. - 172,24. anden Stilling: Stilling. - 182,33. jeg - - - Deres: jeg... Deres. - 187,8-18. i varme Udtryk... desværre: fra min Side... desto værre. - 194,39. A. Linde: H. Linde. - 195,14. mange ere de Nationer: mange. - 199,37. Bjørnsons: Bjørnson. - 201,11. 1866: 1865. - 201,12. efter 37: efter 36.