Heiberg, Johanne Luise Indledning, Varianter og Oplysninger, Registre

I. BIND

30,11-12. Trappen og Gangen: Trappegangen. - 39,25. maa: maa. - 41,7. hele: høie. - 42,16. "Hans og Trine, en Scene i Rosenborghave": "Hans og Trine", en Scene i Rosenborghave. - 42.34. Den 12te Februar: Den 8. Februar. - 43,2. ansat som Lector: ansat. - 64,24. dog! - - Ak: dog!... Ak. - 72,28. 1855: 1856. - 86,39. Rind: Ring. - 98,17-18. været... sige saa: været saa. - 119,17. Vorde: vorder. - 123,14. Rollen: Balletten. - 131,3-4 paa Døren... aabnedes Døren: paa Døren. - 139,22. Qvad: Kvad... 1830". - 154,5. VINTEREN... HIRSCHHOLM: SOMMEROPHOLD I HIRSCHHOLM 1832. - 161,19. udholde i denne Hede: udholde. - 167,15. Udførelsen: Opførelsen. - 168,29. anonyme Gaver: Gaver. - 174,14-15. Geheimeraad... 20 Aar: Geheime-Etatsraad... 21 Aar. - 174,18. 24 Aar: 23 Aar. - 183,1. vranten, hæslig: vranten. - 187,14. Strømper!" svarede de: Strømper?" spurgte de. - 207,35-36. Skjelmeri... sin Mimik: en Mimik. - 215,5-6. d. 25. Januar 1837. Deres: Deres. - 220,12. ei herefter: ikke. - 242,36. hyppigere: hyppige. - 249,24-25. vist ikke: ikke. - 249,29. besvare: bevare. - 249,34. Correspondancer: Correspondancen. - 254,4. der en Mumlen og en: den før omtalte Mumlen og. - 260,38-261,1. Mandfolk, klædt... i korte Skjørter: Mandfolk i korte Skjørter. - 263,20. Duidu... du": la... la. - 264,30. havde hængt: har hængt. - 265,27. "Kjærlighedsdrømme", "De Uafhængige": "De Uafhængige". - 270,32. 1883: 1884. - 272,38. sin Trods. - - - Jeg: sin Trods... Jeg. - 273,16. hun: han. - 276,20-21. Han havde... Nu fandt: Nu fandt.