Heiberg, Johanne Luise Indledning, Varianter og Oplysninger, Registre

III. BIND

20,4. - Jeg:... Jeg. - 23,30. den 8de: d. 6te. - 24,2. dennes... Duelighed: Hr. Christensen.- 34,30. mit: mit. -42,14. finder: føler. -56,21. hun: hun. - 57,28-33. Fløielshandsker... Opførsel: Fløielshandsker... Opførsel. - 57,35. Anstændighedsfølelse - - -. Og hvad: Velanstændighed". - "Og hvad. - 70,21. die Täuschung einer höhern: der Täuschung eine höhere. - 70,26. 1853: 1855. - 71,9. Love. - - - Enhver: Love. - Enhver. - 71,22. Pavaret: Povarel. - 74,6. som Skuespiller, som Elevinstructeur: som Elevinstructeur. - 74,9. af Træthed: "af Træthed". - 74,10. ikke "Mod": "ikke Mod". - 80,13. hænger: hænger. Efter at... Frederiksborg. - 85,21. vor Dagligstue: min Dagligstue. - 90,3. 17de: Ilte. - 91,21-22. og mig saa fremmed: og fremmed. - 97,35. Sager er: Ting ere. - 100,26. Din Haand: dine Hænder. - 102,4. Planen: dette. - 103,24. 571-72: 571. - 103, 33. den blotte: en. - 118,17. læse høit: læse. - 120,8. Octoberdag. - - -: Octoberdag. - 130,34. - - - Endnu:... Endnu. - 134,27-30. Justitsraad Buntzen... Stiftsprovst Paulli: Etatsraad Krieger... Professor Hertz. - 138,2. tause Sørgende: Tause. - 143,24. Smaragdgrønne: smaragdklare. - 156,1. ottende: attende. - 157,7. lød en... Følesløshed: flød en... Strøm. - 163,37. plukkede... Skjønhed: plukkede. - 169,19-22. Cassio... omskabe: Cassius... omskabe. - 172,24. anden Stilling: Stilling. - 182,33. jeg - - - Deres: jeg... Deres. - 187,8-18. i varme Udtryk... desværre: fra min Side... desto værre. - 194,39. A. Linde: H. Linde. - 195,14. mange ere de Nationer: mange. - 199,37. Bjørnsons: Bjørnson. - 201,11. 1866: 1865. - 201,12. efter 37: efter 36.