Heiberg, Johanne Luise Uddrag fra Indledning, Varianter og Oplysninger, Registre

151,L.25. en lille Hytte: "Gamle Anes Hus" eller "Skomagerhuset", som bl. andre Viggo Langer har malet, findes endnu ved Bøgholm Sø nær Hellebæk. - L.28. en... Kvindeskikkelse: Iflg. Folketællingslisten synes "gamle Ane" at være identisk med Anne Sophie Olsen, 64 Aar, f. paa Giesegaard, Sorø Amt, hendes Ægtefælle: Skomager Ole Olsen, 62 Aar, f. i Sæbyholm i Skaane. Der var ingen hjemmeværende Børn, men en 7aarig Plejesøn, f. i Helsingborg. I 1855 boede Ole Olsen der endnu, som Enkemand, og der var kommet endnu en gammel Skomager i Huset. Om Ane og hendes Hus sml. den usign. Artikel "Bøgeholmshuset" i Berl. Tid. 13/6 1895 (Nr. 134), hvori Fru Heibergs korrekte Skildring af hele Sceneriet fremhæves. Om Hellebækopholdet (Kroen, Naturen, Fru Heibergs Besøg hos "en fattig Bondekone") sml. J. L.Heibergs Brev til Fru Gyllemborg 13/8 1847, trykt i Heib. Familiebreve, S. 205 f.