Heiberg, Johanne Luise Uddrag fra Indledning, Varianter og Oplysninger, Registre

130,L.1-40. Hertz s Brev og Koncepten dertil findes i Fru Heib. Ark. - L.16. Novellen "Johannes Johnsen" er Hertz' Roman, som udkom i 1860 i tre Dele. - L.19. mine Skatte: Breve fra Heiberg til Hertz er trykt i "Breve fra og til Henrik Hertz" 1895, 145-78, men det citerede Brev er ikke derimellem.