Heiberg, Johanne Luise Indledning, Varianter og Oplysninger, Registre

FORKORTELSER

Aumont = Arthur Aumont: Det danske Nationalteater 1748-1889 (1896-99).

Biog. Leks. = Dansk biografisk Leksikon, redigeret af Povl Engelstoft og Svend Dahl (1933-43). For Slutningens Vedkommende er Citaterne dog fra Brickas 1. Udgave af Dansk biografisk Lexikon (1887-1905).

Breve Skuesp. = Robert Neiiendam: Breve fra danske Skuespillere og Skuespillerinder I-II (1911-12).

Et Liv. 1. Udg. = Et Liv, gjenoplevet i Erindringen. 1. Udgave ved A. D. Jørgensen (1891-92).

Goethe = Goethes Werke I-XXXVI [1882-98] i "Deutsche Nationalliteratur".

Heib. Hjem. = Fra det Heibergske Hjem, udgivet af Aage Friis (1940).

Heib. Familiebreve = Heibergske Familiebreve, udgivet af Morten Borup (1943).

Heib. Poet. = J. L.Heiberg: Poetiske Skrifter I-XI (1862).

Heib. Pros. = J. L.Heiberg: Prosaiske Skrifter I-XI (1861-62).

Hertz = Hertz: Dramatiske Værker I-XVIII (1854-73).

Holb. = Ludvig Holberg: Comedier, udgivet af F. L.Liebenberg I-VIII( 1848-54).

Krieger = Johanne Luise Heiberg og Andreas Frederik Krieger. En Samling Breve 1860-89.

Udgivet af Aage Friis og P. Munch I-II (1914-15).

Neiiendam = Robert Neiiendam: Johanne Luise Heiberg. 2. Udgave (1937).

Oehl. = Oehlenschläger: Poetiske Skrifter i Udvalg ved F. L.Liebenberg I-XXXII (1857-62).

Overskou = Th. Overskou (og Edgar Collin): Den danske Skueplads I-VII (1854-76).

Adr. - Adresseavisen.

Berl. Tid. = Berlingske Tidende.

Dagbl. = Dagbladet.

Fædrel. = Fædrelandet.

Ill. Tid. = Illustreret Tidende.

Kbh. flyv. Post = Kjøbenhavns flyvende Post.

Kbhpost. = Kjøbenhavns Posten.

Nationaltid. = Nationaltidende.

Pers.hist. Tidsskr. = Personalhistorisk Tidsskrift.

Kgl. Bibl. = Det kongelige Bibliotek.

L.A. = Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm.

R. A. = Rigsarkivet.

T. Mus. = Teatermuseet.

Heib. Ark. = Johan Ludvig Heibergs Privatarkiv i Rigsarkivet.

Fru Heib. Ark. = Johanne Luise Heibergs Privatarkiv i Rigsarkivet.

Manuskripterne til Livserindringerne i Fru Heibergs Arkiv anføres under flg. Betegnelser: Originalmanuskripterne til de fire Dele benævnes: IA, IIA, IIIA og IVA. De kasserede Dele af Sille Beyers Afskrift af IA med de dertil hørende Tillæg ved Fru Heiberg benævnes: IB. Kriegers Afskrift af IIA benævnes: IIB. Trykmanuskripterne til de fire Dele benævnes: IC, IIC, IIIB og IVB. Forskelligt spredt Manuskriptmateriale betegnes som hjemmehørende i Læggene: "B. Manuskripter" og "Tanker og Udkast".