Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte - 1841

Mulatten og Maurerpigen: skuespil af H.C. Andersen, opført 1. gang i henholdsvis febr. og dec. 1840. H.C.A. ragede uklar med Heibergs, da han forsøgte at overtale fruen til at spille hovedrollen i »Maurerpigen«. - erkjendt: H.C.A. brugte ordet i betydningen: anerkendt. - Skaane: studenterne i Lund hyldede i april 1840 H.C.A. for »Mulatten«. - Hundsrück, Swinemünde: nordtyske lokaliteter; spiller desuden på henholdsvis hund og ryg, svin og mund. - Constantinopel: H.C.A. rejste i slutningen af 1840 sydpå mod Italien, Grækenland og Konstantinopel. - Seraillet: sultanens harem. - det orientalske Spørgsmaals Tegn: det orientalske spørgsmål var atter blevet aktuelt med krigen mellem Tyrkiet og Ægypten i 1839. Spiller måske også på H.C.A.S højde og kropsholdning. - Stor-Eunuken: en eunuk er en kastrat, der fungerer som tjener eller vagt i haremet. -Inferieureme: de underordnede, undersåtterne.