Hauch, Carsten Uddrag fra En polsk Familie: 1-2. - 1926

Til denne almindelige Karakteristik kan yderligere føjes nogle Bemærkninger om de enkelte Karakterer.