Hauch, Carsten En polsk Familie: 1-2. - 1926

TEKSTRETTELSER

(Originalens Ord er sat efter den skarpe Parentes.)

6 L. 2 f. n.

spildt [spilt

9 L. 11 f. o.

halvudtørrede [halvudtørede

20 L. 9 f. n.

Selkowicz, [Solkowicz,

21 L. 6 f. n.

Minuter, [Minutter,

22 L. 18 f. o.

spildt [spilt

25 L. 17 f. o.

Adalbert. [Emilie.

28 L. 14 f. o.

forspildt [forspilt.

28 L. 16 f. o.

Besøg i Omegnen. [En gammel Be kiendt. Et Eventyr.

32 L. 4 f. n.

have, «[har,«

43 L. 4 f. o.

yngre, [yngere,

53 L. 11 f. o.

De [de

63 L. 1 f. n.

Brøstfældighed, [Brystfældighed,

73 L. 12 f. n.

De [de

74 L. 9 f. n.

du, [Du,

83 L. 9 f. n.

Deres [deres (ogsaa S. 86 L. 20 f. o.)

87 L. 16 f. o.

Grøfter [Grøvter

89 L. 9 f. o.

vare [var

90 L. 6 f. o.

det, [den,

91 L. 1 f. o.

du [De

91 L. 2 f. o.

dig [Dem

95 L. 19 f. o.

Overhaand, [overhaand,

119 L. 11 f. n.

støttede [styttede

125 L. 6 f. o.

»Du [»De

126 L. 3 f. o.

Kirker? [Kirker.

131 L. 12 f. o.

understøtte [understytte

140 L. 15 f. o.

Dem [dem 461

141 L. 13 f. n.

før [for

141 L. 3 f. n.

godt,« [godt

144 L. 11 f. n.

du [Du

149 L. 12 f. o.

Sivlilier [Sivlillier

151 L. 3 f. n.

Traadene [Traaden

175 L. 5 f. o.

have [har

192 L. 10 f. n.

dem, [den,

201 L. 5 f. o.

Pythagoras's [Pythagoras

240 L. 16 f. n.

antydede, [opdagede,

243 L. 17 f. o.

vare [var

250 L. 1 f. o.

lege [leger

263 L. 8 f. n.

Røgtere [Rygtere

274 L. 3 f. o.

var [vare

298 L. 10 f. o.

21 f. o. Parentesen slettet.

304 L. 11 f. o.

Vanskud, [Vandskud,

304 L. 11 f. n.

Parentesen slettet.

305 L. 2 f. o.

do.

317 L. 2 f. o.

du [Du

317 L. 7 f. o.

du [Du

317 L. 8 f. n.

Parentesen slettet.

317 L. 8 f. n.

»du [»Du

318 L. 7 f. o.

Parentesen slettet.

325 L. 5 f. o.

Liighed, [Lighed,

326 L. 14 f. n.

Partie [Parti

330 L. 10 f. n.

kløgtige [klygtige

331 L. 10 f. n.

»Ils [»Ce

333 L. 10 f. n.

Philisterne over Samson, [Samson over Philisterne,

338 L. 4 f. o.

forsvinde [forsvinder

343 L. 1 f. o.

Minuter [Minutter

354 L. 2 f. o.

yngre, [yngere,

355 L. 11 f. o.

yngre [yngere,

358 L. 7 f. n.

kløgtig, [klygtig,

361 L. 3 f. n.

og skrev [skrev

369 L. 16 f. o.

spildt, [spilt,

372 L. 3 f. o.

ville [vil

393 L. 3 f. o.

Frankerig, [Frankrig,

410 L. 1 f. o.

yngre [yngere 462

413 L. 7 f. n.

du [Du

415 L. 14 f. n.

Smerteskrig, [Smertesskrig,

416 L. 8 f. o.

du [Du

416 L. 17 f. o.

dig. [Dig.

417 L. 10 f. o.

Minuterne [Minutterne

426 L. 1 f. o.

skærende Smerteskrig, [skiærende Smertesskrig,

432 L. 3 f. n.

spildtes [spiltes

433 L. 16 f. n.

forspildt.« [forspilt.«

439 L. 4 f. n.

Selkowicz [Solkowicz

439 L. 1 f. n.

forspildt [forspilt Deres [deres

440 L. 11 f. o.

dig [Dig

442 L. 16-17 f.o.

blies [bliesz

442 L. 16 f. o.

ins goldene Horn, [im goldenen Horn,