Goldschmidt, M. A. Uddrag fra Erinddinger fra min Onkels Hus