Goldschmidt, M. A. Uddrag fra Hjemløs

Gaaer De heller aldrig i Theatret? spurgte Otto afledende.