Goldschmidt, M. A. Uddrag fra Hjemløs

Han var staaet op; hun tog Bogen og saae, at det var Shakespeares »Henrik den Ottende«.