Goldschmidt, M. A. Arvingen

Danske Klassikere udgives med støtte af Kulturministeriet. Redaktionsudvalg: Charlotte Madsen for NDL, Peter Seeberg for Dansk Forfatterforening, Mogens Brøndsted, Erik Dal og Jørgen Hunosøe for DSL. Serien redigeres af de to sidstnævnte, for dette bind er Jørgen Hunosøe desuden tilsynsførende.
Tekstgrundlag: 1. udg. 1865. Nr. 880191.
Udgivet i samarbejde med Nyt Dansk Litteraturselskab
Efterskrift og noter © DSL/Borgen 1988 · ISBN 87-418-8670-4
Omslag: Stig Brøgger · Tryk: Rounborgs grafiske hus, Holstebro