Goldschmidt, M. A. Uddrag fra Arvingen

Som electriserede brøde Drengene ud i et vildt Hurra, der efter Timens Udløb vakte megen Forespørgsel fra den tause Bygning. Som jeg senere mærkede, gjorde Drengene saa smaat Nar af Ritmesteren for hans Escadrons-Tale; men han havde dog vundet dem. Det 31 gjør ikke altid noget, at man er lidt latterlig, naar der er alvorlig Følelse bagved.