Gjellerup, Karl Uddrag fra Møllen

- Det er underligt, begyndte Mølleren saa, at du netop iaften skulde komme til at tale om Varsler, Vilhelm - om at de gives Menneskene for at de kan forberede sig paa Døden.