Gjellerup, Karl Uddrag fra Møllen

Broderen understøttede hende: - Man skulde ikke strax sætte sig Sligt for fast i Hovedet og miste Livsmodet, om det end paa den anden Side ganske vist var rigtigt at tage sig det til Hjerte og at have Døden for Øie, som vi Alle altid burde.