Gjellerup, Karl Uddrag fra Møllen

Han tav, og Skovfogden nikkede alvorlig til sin Søster. Han tænkte paa Luther, hvis Ven blev slaaet ned af Lynet ved hans Side. Og han nikkede igjen med et tilfreds Smil: - Han er bleven vakt. Jakob bliver en af vore!