Gjellerup, Karl Uddrag fra Møllen

- Hvordan skal jeg - Hanne - jeg er saa ond, saa syndig, aa, men det kan du aldrig forstaa, jeg har jo sagt dig det, saadan som jeg er - - det kan du ikke ... Ja, jeg har elsket hende - 510 Lise ... jeg har begjæret hende ... saadan en Kjærlighed det er ligesom en Sygdom, det lader En ikke have Fred ... og jeg vidste, at hun var ond, men alligevel ... hun forlokkede mig - nei, det var fordi jeg selv var ond ... og jeg vidste, at du var god ... du kunde frelse mig - men jeg var forhexet, jeg var i Syndens Garn ... Det var allerede før Christine døde ... - - -