Gjellerup, Karl Uddrag fra Møllen

Skovfogden kunde ikke mer faa Ordene frem: - han nikkede blot og strøg sig med Haanden over Øinene. Det var ikke et Øieblik, da man turde give efter for Rørelse.