Gjellerup, Karl Uddrag fra Møllen

Kværnloftets svære Bjælkegulv var endelig brændt igjennem, og alle Møllestene styrtede samtidig ned og slog det allerede halvt fortærede Broloftsgulv igjennem. Tre Par af dem knustes mod Underkjørslens Brosten, saa Splinterne røg omkring.