Gjellerup, Karl Uddrag fra Møllen

Halvandet Aar derefter underrettede et Brev fra Præsten i Horsens Tugthus Skovfogden og Hanne om, at Mølleren Jakob Clausen var sovet hen i Herren, angerfuld og i Fortrøstning til Frelsen ved lesus - og at han sendte dem og lille Hans sin sidste Hilsen.