Fibiger, Mathilde Uddrag fra Et Besøg

O, hvor Livet er skjønt, hvor Naturen er deilig og livsalig, naar den staaer for os i al sin Sommerpragt, og siger: Kommer til mig I Unge, som Livets Alvor endnu ikke har paatrykt sit Stempel, I min Haves bedste Blomster! Kommer til mig, I Trætte, jeg vil give Eder Hvile! I, som syge og sorrigfulde ere! Jeg vil forbinde de Saar, Verden slog, jeg vil vugge Eders Sorg isøvn, og den skal vaagne, som Glæde. Thi Glæde, Glæde over Livet er det Evangelium, som udgaaer fra mig. Enhver som troer paa den skal blive salig.