Fibiger, Mathilde Uddrag fra Et Besøg

Hvad er Glæde? Det er ikke let at forklare, thi intet andet Ord i Sproget udtrykker hvad dette lader os ane. Glæde er ikke det Samme som Fornøielse; man kan være fornøiet uden at være glad, og glad selv i den dybeste Sorg, hvor enhver Hentydning til Opmuntring og Fornøielse vilde forekomme os som en Profanation. Fornøielserne ere mange og mangfoldige, Glæden er een.