Fibiger, Mathilde Uddrag fra Et Besøg

»Det er saamæn Mille, I kan takke for at den Tour kom istand, siger Madam Sørensen idet hun med Stolthed betragter sin Datter. Det Barn regjerer snart os Allesammen! Du kan ogsaa være glad, min Pige, for der er ikke Mange, der saaledes saae deres Ønsker opfyldt, som Du.« Og Mille leer i Følelsen af den store Indflydelse, hun har over Fader og Moder og dem Allesammen; og hendes lille smigrende Forfængelighed 81 faaer hende snart til at glemme baade Hovedpine og Misfornøielse.