Falster, Christian Satirer, 1720-42

Henvisninger

(Titelforkortelserne findes forklaret på s. 61-62) 1: Brev til den hollandske filolog Havercamp, N. M. Petersen, IV, s. 275) 2: Kornerup, s. 121 og 184 3: sa. s. 198 4: sa. s.239 5: Ill. da. Litt. Hist., I, 8.995 6: Kornerup, s. 195 7: Falsteriana, s. 129 8: sst. s. 130 9: appellebam er en form af verbet ap-pello (puli, pulsum), der betyder »driver, bevæger, bringer hen til«. Det har ikke noget at gøre med det ord, vi bruger, når vi appellerer til ens bedre jeg o.lg. 10: Cit. efter N. M. Petersen, IV, der bringer hele anmeldelsen s.428-29 11: Cit. efter N.M.Petersen, IV, 8.26 12: R. Nyerup: Udkast til Historie om de lærde Skoler i Danmark og Norge, 1804, s. 180 13: Falsteriana, s.98 14: sst. s.131-33 15: G. L. Wad i Biogr. Lex. (Bricka) 16: Falsteriana, s. 133-34 17: sst. s. 134-35 18. sst. s.7 19: Commentariolus, II, pag. 10-11 20: Kornerup, 8.409, note til s. 127 21: sa. s. 144 og 147 22: sa. s. 147-48 23: Falsteriana, s.4-5 24: Kornerup, s.146 25: Discursen »Paradoxe Meninger til Brug i det daglige Liv«, Amoenitates, 2. part, 8.45 (Jørgen Olriks oversættelse) 26: Samme, 3. part, s. 180-81 27: »Holbergs Levned fortalt af ham selv i tre latinske Breve«, oversat af Fr. Winkel Horn, s. 110 28: Kornerup, s. 218.