Falster, Christian Lærdoms Lystgaard eller Adskillige Discurser

RETTELSE

S. 99 L. 7 ff. rettes Gram Sogn til Gravssogn (et nu nedlagt Forstadssogn ved Ribe), Jerne til Jernved og Risby til Rejsby.

I den tilhørende Note e paa S. 263 bør i Tilslutning hertil Punktummet om Gram Sogn udgaa.