Drachmann, Holger Hun kom fra det fattige Arbejderhjem