Drachmann, Holger Vi stod i det lille katolske Kapel