Drachmann, Holger Ungt Blod. Tre Fortællinger fra vore Dage