Dalgas, Ernesto Uddrag fra Lidelsens Vej

275Petersborg: I det datidige Rusland og Frankrig var der mange attentater og terrorhandlinger udført af oppositionelle grupper, de såkaldte nihilister og anarkister. - Fælleden (...) Slaget: hentydning til »Slaget paa Fælleden«, den københavnske arbejderbevægelses sammenstød med politi og militær på Nørrefælled 5. maj 1872. - Holger Danskes Briller: navn på to nu forsvundne småsøer på Blegdam Fælled