Claussen, Sophus Uddrag fra Sophus Claussens lyrik :

/var. variant; en senere form, der ækvivalerer med en tidligere, ikke udstreget form