Claussen, Sophus Uddrag fra Sophus Claussens lyrik :

I øvrigt henvises til forkortelsesliste og bibliografi i bd. I s. 189 ff. samt smst. s. 20.