Claussen, Sophus Uddrag fra Antonius i Paris (Danske Klassikere)

man beded en Stund i hver By, hvor man kom,
og i hundrede Byr, før man beded i Rom -