Claussen, Sophus Uddrag fra Antonius i Paris (Danske Klassikere)

I en Verden mer vildsom, men mere beredt
- fra en Nutid med Sindet og Viljerne spredt,