Claussen, Sophus Uddrag fra Antonius i Paris (Danske Klassikere)

De vaargrønne Floder vi spejler os i
og gengiver alt med den første Værdi.