Claussen, Sophus Uddrag fra Antonius i Paris (Danske Klassikere)

»Men det er jo ikke noget at rose os for!« indvender Damen sagtmodig. »Det er kun simpel Pligt. Man bør altid være høflig.«