Claussen, Sophus Uddrag fra Antonius i Paris (Danske Klassikere)

Han er ikke tilfreds - ja rigtig Frue, saaledes vilde vi ogsaa sige paa dansk, hvis vi kunde sige han om et Træ.