Claussen, Sophus Uddrag fra Antonius i Paris (Danske Klassikere)

Og jeg tænkte, at det netop var det sande, det varslende Ord: