Claussen, Sophus Uddrag fra Antonius i Paris (Danske Klassikere)

Jeg sov trygt, og jeg drømte, at der atter rullede en Droske for Døren, og at nogen havde rejst sig fra min Side og stod i fuld Paaklædning ved mit Hovedgærde.