Bruun, Malthe Conrad Uddrag fra Aristokraternes Catechismus

Tillad, at denne Bog Dig dediceres maa,
Du Souveraineste blant Souverainer.
Dit Navn, Dit store Navn ved alle Hoffer tjener
Den som et Creditiv paa ægte Hofmandstroe
Den Bog, der har den sjeldne Ære,
Et saa udemokratiskt Navn at bære,
Tør, uden Frygt for at belees,
Sig lade see i kongelige Kabinetter,
Paa Assemblee og ved Hofdamers Toiletter
Og selv i Kammerjunkers Kreds.
6 Den Du, o Sultan, vil beskjerme.
Leer kun ad Recensenterkøllens Ram,
Og selv fiskalske Tigerdyr til ham
Sig ej med udstrakt Kloe tør nærme.