Bruun, Malthe Conrad Uddrag fra Aristokraternes Catechismus

Det er: Om dit Land ingen anden Constitution har, end den Regjerendes Indfald og Villie; og ingen Pligt eller intet tilstrækkeligt Ansvar for Pligter er paalagt ham; om ingen Rettighed er betrygget for Undersaatterne; om denne hele statsforfatning, fremtvunget ved List omgjerdet af Vold, trykker haardeligen dit Fædreneland ned, og føder Misbrug og Slave-Taalmod, Udsuelser og Undertrykkelser af sig, kort, om alting galt og forstyrret er, hvad bryder du dig om Riger, drik Punsch, vær doven og fjas med Piger, tael for Guds Skyld ikke et Ord - - end sige skriv en Tøddel - om at der gives andre Regjeringsformer, men udryd hellere om muligt al Kundskab derom baade hos dig selv og andre. Saadan en Forfatning er just til din Fordeel. Søg du at fiske i rørte Vande, og lad Statens Skib sejle sin Kaas, om det sejlede lige ind paa en Klippe. Strander det, bliver der altid noget for dig at sanke op.