Bruun, Malthe Conrad Uddrag fra Aristokraternes Catechismus

Det er: Du skal udrydde enhver Tvivl, som kunde opstaae hos dig, om hine foregaaende Buds Hellighed og Gyldighed; du skal bortkaste alle Tanker om andre Rettigheder og Pligter, end dem, der følge deraf; du skal udrense fra dit Bryst al saadan menneskelig Skrøbelighed, paa det at du med en stærk og varm og uryggelig Troe antager alle disse Bud og af dit hele Hjerte og Sind, uden noget Ønske om en anden Tilstand, føler dig lyksalig ved at adlyde dem.