Bruun, Malthe Conrad Uddrag fra Aristokraternes Catechismus

Viser Tænder ad Vilse. J. N. Wilse, 1735-1801, professor og præst i Eidsberg i Aggershus stift, var den j29 ivrigste forkæmper for tanken om et selvstændigt norsk universitet i Kristiania. Baden var en modstander af disse planer. Udtrykkene Cerberus og Herkules er vistnok begge hentede fra Wielands "Göttergespräche". Baden havde nemlig på en vis måde gjort sig identisk med denne - i alt fald i de radikales øjne - ved i "Universitets-Journalen" at oversætte en afhandling af ham, hvori det frarådes monarkerne at fire for de revolutionære krav. Denne afhandling med mottoet: Oderint dum metuant (*dolgloeO* Lad dem kun hade, når de blot frygte), fremkaldte et langt og forbitret gensvar i "Iris og Hebe", hvorpå Baden replicerede i en artikel: "Pygmæernes Strid med Herkules" (Wieland). Se Universitets-Journalen for 1796.