Bruun, Malthe Conrad Uddrag fra Aristokraternes Catechismus

Hr. M. Hagerup, Hr. H. G. Beckmann, Hr. Hans von Gyldenpalm. Hagerup, Mathias, f. 1765, d. 1822 som sekretær ved det norske statsråds afdeling i Stockholm. Skrev lovtaler over Niels Juel, Tordenskjold og Daniel Rantzau. - Bechmann, Hans Gram, 1759-1836, præst i o44 Raarup i Aarhus stift, digter og teologisk forfatter. - Hans Hagerup, 1717-81, adledes fire dage efter sin død som stiftamtmand i Norge under navnet Gyldenpalm. Nogen Gyldenpalm ses ikke at have optrådt som forfatter i halvfemserne.