Bruun, Malthe Conrad Uddrag fra Aristokraternes Catechismus

46Bardts Catechismus der natürlichen Religion, som en Hr. Seidelin vover at oversætte. Naturlig Religions Katekismus, oversat af K. H. Seidelin. Kbhvn. 1796. Forfatteren K. F. Bahrdt, 1741-92, var professor og præst i Leipzig, men anklaget som radikal rationalist måtte han nedlægge sit embede. - Klavs Henrik Seidelin, 1761-1811, var en kendt københavns bogtrykker og forlægger ("de seidelinske udgaver"); men samtidig virkede han som frugtbar forfatter og oversætter, indtil han 1805 mistede sin bogtrykkerbevilling.