Biehl, Charlotta Dorothea Forord

Forord

Charlotta Dorothea Biehls forfatterskab er stort. Det er også gammelt, hvad der er forholdsvis sjældent for et litterært forfatterskab af en dansk kvinde. Det meste af det er skrevet for godt 200 år siden. Det er både det største og mest varierede kvindelige forfatterskab vi har i Danmark fra tiden før år 1800. Og meget af det er odt.

Ikke desto mindre er der ikke et eneste af hendes værker, som i dag er tilgængeligt i en almindelig boghandel. Enkelte værker har indenfor de sidste to årtier været udgivet i uddrag og i bearbejdet form. De er hurtigt blevet udsolgt. Samtidig er stadig flere af hendes skrifter blevet behandlet i tolkninger og korte omtaler.

Det hyppigst citerede værk er selvbiografien fra 1787 »Mit ubetydelige Levnets Løb«, som nyudgives her. Indenfor dette skrift er det særlig skildringen af den lille Charlotta Dorotheas barndom og hendes forhold til faderen, som har haft interesse. Men der er andre passager i værket, som er mindst ligeså interessante, og det vil ofte være en fordel at kunne se et udpluk i en større sammenhæng.

Med den udgave, som lægges frem her, håber jeg at kunne gøre et af Charlotta Dorothea Biehls mest interessante skrifter tilgængeligt for et noget bredere publikum, end hun har haft hidtil. Tekstudgaven følger Biehls originalhåndskrift tæt. Hendes sprog og fortællestil var på hendes egen tid anerkendt som smukt dansk. Jeg har derfor ment, at det var vigtigt af sproghistoriske grunde at 6 bevare originalens sprog ubearbejdet. For dog at afbøde eventuelle vanskeligheder med det forældede ordforråd, er en udførlig kommentar anbragt efter teksten. Formålet med den er dels at give sproglige forklaringer på enkeltudtryk, dels at bringe læseren hurtigt ind i de konkrete emner og give en kulturhistorisk indplacering af nogle af de begreber som læsere, der ikke sædvanligvis beskæftiger sig med 1700-tallet kunne tænkes at have behov for. Hermed sigter bogen altså mod en læsergruppe udenfor en snævrere kreds af dyrkere af den ældre danske litteratur.

I arbejdet med tekstudgaven og kommentaren har jeg haft et særdeles lærerigt samarbejde med Flemming Lundgreen-Nielsen og Poul Lindegård Hjorth fra Universitets-Jubilæets danske Samfund, som jeg takker herfor. Ligeledes har jeg fået gode råd og oplysninger af direktør ved Ny Carlsbergfondet, Torben Holck Colding, ved udarbejdelsen af afsnittet om portrætter af Charlotta Dorothea Biehl. For retten til at bringe W. A. Müllers Biehlportræt takker jeg ejeren af miniaturen Mogens Dupont Petersen. En ganske særlig tak retter jeg til civiløkonom Erik Vind, der igennem længere tid har stillet originalmanuskriptet til »Mit ubetydelige Levnets Løb« til min disposition.

Inspiration og gode samtaler om personen Charlotta Dorothea Biehl og hendes skrifter har jeg i øvrigt fået fra personlige venner på Det kongelige Biblioteks læsesal, særlig forskerne Pil Dahlerup, Nanna Damsholt, Caroline Henriksen, Birgitte Hesselaa og Vibeke G. Petersen.