Biehl, Charlotta Dorothea Mit ubetydelige Levnets Løb

Udgave og kommentar

Indholdsoversigt

Nedenstående temmelig udførlige indholdsfortegnelse stammer ikke fra Charlotta Dorothea Biehl selv. Hendes skrift er skrevet som et langt brev uden nogen kapitelinddeling eller overskrifter. For at lette søgning i skriftet er det her opdelt i fem hovedafsnit med undertitler.

I venstre margin står årstal, som direkte eller indirekte kan udledes af Biehls tekst. I højre margin står manuskriptets side- og linietal.

1787 Titelblad Digt til Johan Bülow, dateret 29. juli 1787
1731-1739 Barndommen med bedstefaderen s. 1,1 - 5,11
1739 Bedstefaderens død s. 5,12- 6,46
1739-1746 Læsning forbudt s. 7,1 - 8,43
1746 Bedstemoderens død og tabet af arven s. 8,44- 9,17
1746-1750 Ungdommen og kærligheden mødet med den første frier tanker om ægteskabets vilkår tanker om frieren frieren sættes på prøve den anden frier, løjtnant Ramshart s. 9,18-17,5
1748 den første frier prøver lykken igen fader og datter i åben strid
1748 den anden frier rejser udenlands
1750 Teater, sprog og musik Biehl lærer fransk og italiensk fløjtespil s. 17,6 -19,35
1751-1756 Kærlighedens endeligt s. 19,36-21,2
1751-1754 den tredie frier, oberstløjtnant Ellebracht
1751 den anden frier vender hjem
1754 Biehls sygdom og den hellige ed
1754-1756 den anden frier rejser, gifter sig og dør
1755 flash back: den første friers tredie frieri
1755 Det hårde selskabsliv på Charlottenborg s. 21,3 -22,30
1760 Grev Danneskjold-Laurvigens amatørteater hos Biehl s. 22,31-23,25
1761 Biehl møder Bornemann og bliver oversætter s. 23,26-24,44
1761 Biehl bliver syg - og oversætter mere s. 24,45-25,18
1762 Moderens død, en dyr fornøjelse s. 25,19-25,48
1762 Premiere på »Landsbypoeten« s. 26,1 -26,16
1763-1764 »Min Ven og Læremester Bornemann«, Augustin og Hielmstierne s. 26,17-28,38
1764 Den første originale komedie s. 28,39-30,19
1764 Komedien bliver opført s. 30,20-31,9
1764 Mødet med Konferensråd Carstens Flere anerkendelser - dog ikke uden omkostninger Luxdorf og Treschow og Den kærlige Datter s. 31,9 -32,13 s. 32,14-33,47
1765 Saly forsøger at redde Den forelskede Ven Morale om den velmente sladder s. 34,1 -35,27 s. 35,28-35,46
1765 Faderen saboterer mødet med Suhm og hans hustru s. 35,47-37,4
1766-1768 Nye personlige bekendtskaber Hielmstierne, Ræder og grev Moltke s. 37,5 -37,44
1768-1769 Kongen taler om Jomfru Biehl og bevilger en pension s. 37,45-38,34
1770 Digtet til ære for den faldne Bernsdorff s. 38,35-38,47
1771 »En sand, en troefast Ven«: Johan von Bülow s. 38,48-39,18
1770'erne Økonomiske problemer ved teatret s. 39,19-39,42
1772-1773 Den falske ven direktør Warnstedt s. 39,43-40,20
1774-1776 Fornemme udenlandske bekendtskaber Bianchi, Metzburg, Delitala Don Quixote-oversættelsen s. 40,21-40,35
1777 Faderens død efterlader Biehl med penge- og boligproblemer s. 40,36-42,28
1777-1779 Warnstedt spænder ben s. 42,29-43,10
1780-1783 Håbløs gæld og et enkelt lille lyspunkt En hemmelighed s. 43,11-44,50 s. 45,1 -45,30
1777-1787 »den Bedste Mundfuld til sidst« Slutning s. 45,31-47,6 s. 47,7 -47,15

58

Forbemærkninger

Et referat af »Mit ubetydelige Levnets Løb« blev udgivet i 1793 af H.J.Birch, Billedgallerie for Fruentimmer, bind l, s. 163-201. En snæver offentlighed blev hermed bekendt med håndskriftets eksistens. Det blev dog ikke før 1909, skriftet første gang blev trykt, udgivet af Louis Bobé (jfr. bibliografien). P.g.a. de mange utilsigtede forskelle mellem denne udgave og originalmanuskriptet nyudgives skriftet her. Der gøres kun opmærksom på afgivelser fra Bobés udgave, når Bobé har indført en mulig, men ikke her antaget læsemåde.

Originalmanuskriptet er fulgt side for side og linie for linie; linietællingen i udgaven stammer ikke fra Biehl. Biehls gotiske skrift er i udgaven gengivet med almindelig sats, hendes latinske skrift med kursiv. I udgaven og de efterfølgende tekstkritiske noter benyttes i øvrigt følgende tegn og forkortelser:

  • ... ulæseligt ord
  • xxx understregning
  • {xxx} overstregning
  • <xxx> udgiverens tilføjelse
  • [xxx] udgiverens udeladelse
  • MS originalhåndskriftet på Sanderumgaard, 8.A.1
  • Bobé Louis Bobés udgave 1909