Biehl, Charlotta Dorothea Mit ubetydelige Levnets Løb

Forbemærkninger

Et referat af »Mit ubetydelige Levnets Løb« blev udgivet i 1793 af H.J.Birch, Billedgallerie for Fruentimmer, bind l, s. 163-201. En snæver offentlighed blev hermed bekendt med håndskriftets eksistens. Det blev dog ikke før 1909, skriftet første gang blev trykt, udgivet af Louis Bobé (jfr. bibliografien). P.g.a. de mange utilsigtede forskelle mellem denne udgave og originalmanuskriptet nyudgives skriftet her. Der gøres kun opmærksom på afgivelser fra Bobés udgave, når Bobé har indført en mulig, men ikke her antaget læsemåde.

Originalmanuskriptet er fulgt side for side og linie for linie; linietællingen i udgaven stammer ikke fra Biehl. Biehls gotiske skrift er i udgaven gengivet med almindelig sats, hendes latinske skrift med kursiv. I udgaven og de efterfølgende tekstkritiske noter benyttes i øvrigt følgende tegn og forkortelser:

  • ... ulæseligt ord
  • xxx understregning
  • {xxx} overstregning
  • <xxx> udgiverens tilføjelse
  • [xxx] udgiverens udeladelse
  • MS originalhåndskriftet på Sanderumgaard, 8.A.1
  • Bobé Louis Bobés udgave 1909